Naprawa nawierzchni sportowej

Intesywnie użytkowane nawierzchnie sportowe po pewnym czasie wymagają odnowienia. Nawet stosowanie prawidłowej technologii pielęgnacji czyli odpowiednich maszyn myjących i środków do utrzymania czystości - detergentów może ten proces tylko opóźnić. Najczęstsze objawy zużycia to starte linie, pola bramkowe lub pod koszami wymagające odnowienia. W przypadku nawierzchni poliuretanowych / wylewanych typu Hemetin lub Pulastic nie jest to wielki problem, gdyż wymaga tylko ponownego lakierowania nawierzchni, inne nawierzchnie mogą wymagać nawet wymiany.

Innymi uszkodzeniami, z którymi borykają się admistratorzy obiektów sportowych są uszkodzenia mechaniczne np. zarysowania  lub pęknięcia nawierzchni wynikające np. z ciągnięcia sprzętu sportowego po nawierzchni zamiast jego przewożenia lub przenoszenia, zbyt duże obciążenia punktowe - np. montowanie konstrukcji sceny bezpośrednio na nawierzchni bez jej zabezpieczenia.

Przy tego typu uszkodzeniach renowacja nawierzchnia sportowych polega na zastosowaniu tzw. "Face-lifting" czyli szpachlujemy rysy lub pęknięte miejsca, nakłądamy warstwę poliuretanu o grubości ok 1mm i lakierujemy całość.

Peknięcia nawierzchni mogą wynikać również z powstawania  szczelin dylatacyjnych w podłożu betonowym.

Oferujemy wykonanie napraw nawierzchni sportowych, lakierowanie oraz odnawianie linii boisk. Stosujemy te same materiały, z które były wykonywane nawierzchnie.

Przed                    [w trakcie naprawy]                Po